Văn bản chỉ đạo

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 95/KH-UBND 12/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" huyện Bàu Bàng, lần I năm 2018 Tải về
2 71/KH-UBND 19/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bàu Bàng Tải về
3 57/KH-UBND 03/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Y tế giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 Tải về
4 13/CT-TTg 10/06/2015 Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính Tải về
5 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
6 23/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tải về