Các đề tài nghiên cứu khoa học
Mã đề tài Tên đề tài
Lĩnh vực Cấp quản lý

STTMã đề tàiTên đề tàiLĩnh vựcCấp quản lýĐơn vị chủ trì
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 3 / 1 trang
1 01 Ứng dụng kỹ thuật để xây dựng mô hình trại chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGap Kinh tếCấp huyệnPhân viện Chăn nuôi Nam bộ
2 02 Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất vườn hiệu quả và phù hợp theo hướng nông nghiệp đô thị Kinh tếCấp huyệnTrung tâm Phát triển nông nghiệp bền vững
3 03 Xây dựng mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng giống Chuối già Nam Mỹ theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Trồng trọtCấp huyệnViện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam