Hợp tác xã

Thông tin các Tổ hợp tác, Hợp tác xã đến tháng 7/2015 ở huyện Bàu Bàng


 STT   

TÊN ĐỊA CHỈ
NGÀNH NGHỀ NĂM THÀNH LẬP   
I. TỔ HỢP TÁC

1 Sản xuất chăn nuôi heo xã Long Nguyên  ấp Bà Phái,
xã Long Nguyên
Chăn nuôi heo
 2013
2 Sản xuất, Dịch vụ và Chăn nuôi bò sữa ấp Cầu Sắt,
xã Lai Hưng 
Chăn nuôi bò sữa
 2013
3 Sản xuất, Dịch vụ và Chăn nuôi bò sữa  ấp Lai Khê,
xã Lai Hưng
Chăn nuôi bò sữa
 2014
4 Chăn nuôi Cút  ấp Xà Mách,
xã Lai Uyên
Chăn nuôi Cút
 2013
Trồng Nấm xã Tân Hưng
ấp 3,
xã Tân Hưng 
Trồng Nấm
 
 2013
6 Chăn nuôi gà xã Tân Hưng  ấp 2,
xã Tân Hưng 
Chăn nuôi Gà
 2014
7 Chăn nuôi gà xã Tân Hưng  ấp 4,
xã Tân Hưng 
Chăn nuôi Gà  2014
 
8  Ổi Lê
ấp 4,
xã Trừ Văn Thố 
Trồng Ổi
 
2013
 
9 Chăn nuôi Heo xã  Cây Trường II
ấp Bà Tứ,
xã Cây Trường II
Chăn nuôi Heo
 
2013
 
 II.  HỢP TÁC XÃ

 1  HTX Trường Phát
ấp 3,
xã Hưng Hòa 
Sản xuất cao su giống
2010
 2  HTX Phước Thạnh
ấp Long Hưng,
xã Long Nguyện 
Xây dựng cầu đường  2005
 
 3  HTX chăn nuôi bò sữa xã Lai Uyên
ấp Bàu Lòng,
xã Lai Uyên 
Con giống, Thú y,
thức ăn gia súc
2001
 
 4  HTX VT XD DV Toàn Năng
ấp Đồng Sổ,
xã Lai Uyên 
Dịch vụ vận tải,
Thu gom rác,
Xây dựng 
2014
 
 5  HTX Vận tải Bàu Bàng
ấp Đồng Sổ,
xã Lai Uyên 
Vận tải
 
2015