Thủ tục hành chính

Các cá nhân/tổ chức vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để truy cập Bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã (mới - cấp độ 3,4):

- Thủ tục hành chính cấp huyện

 - Thủ tục hành chính cấp xã

Chứng thực (5)
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (5)
Điện (3)
Chăm sóc bảo vệ trẻ em (3)
Viễn thông và internet (5)
Lưu thông hàng hoá trong nước (3)
Hạ tầng đô thị (3)
An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (3)
Giáo dục và đào tạo (21)
Khoáng sản và địa chất (1)
Lĩnh vực quy hoạch xây dựng (BQL) (1)
Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo (5)
Nhà ở (6)
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2)
Người có công (8)
Quản lý công sản (2)
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (3)
Thú y (5)
Thuế (5)
Đo đạc và Bản đồ (4)
Môi trường (2)
Tài nguyên Môi trường (29)
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã (27)
Tài nguyên nước (7)
Thi đua - Khen thưởng (11)
Xây dựng (10)
Lao động (3)
Thủ tục hành chính khác (3)
Công nghiệp tiêu dùng (1)
Đất đai (33)
Tiêu chuẩn nhà giáo (4)
Bảo trợ xã hội (6)
Hành chính tư pháp (7)
Tôn giáo (6)
Tổ chức - Hoạt động Hội (6)
select

STTTên thủ tục hành chínhĐơn vị thực hiện
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 241 / 13 trang
1 Bán hóa đơn lẻ (Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế có văn bản đề nghị mua hoá đơn lẻ ) Chi cục Thuế
2 Cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Phòng Tư Pháp
3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở từ bản gốc Phòng Giáo dục & Đào tạo
4 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Phòng Tư Pháp
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhoè, hư hỏng hoặc đo đạc lại.  
6 Cấp đổi, Điều chỉnh số nhà Phòng Quản lý đô thị
7 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Trung tâm Y tế
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh không có điều kiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Phòng Văn hóa và Thông tin
11 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác  
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LGP chai Phòng Kinh tế
13 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điều 140 Nghị định 181/2004/NĐ-CP