Thủ Tục Hành Chính
Cấp đổi, Điều chỉnh số nhà
Nhà ở

UBND cấp huyện

Nộp trực tiếp

03 ngày làm việc

Lệ phí cấp lại biển số nhà: 20.000 (hai mươi ngàn) đồng/1 biển số nhà.

Bước 1Người có nhu cầu hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại UBND cấp xã nơi có nhà cần cấp số. Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận và ghi biên nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hường dẫn.
Bước 2UBND cấp xã sẽ chuyển hồ sơ lên Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện
Bước 3Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận, tham mưu xử lý và trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận.
Bước 4Đến ngày hẹn trong biên nhận, đến UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả và đóng lệ phí theo quy định (nếu có).
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp đổi, chỉnh sửa số nhà (được UBND phường xác nhận)   
2 Bản sao Giấy chứng nhận cấp số nhà.
STTNội dung
1KHÔNG
UBND cấp huyện

KHÔNG

UBND cấp huyện

KHÔNG

Nộp trực tiếp


Liên kết website