Thủ Tục Hành Chính
Cấp Giấy giới thiệu biểu diễn nghệ thuật
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

UBND cấp huyện - Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Nộp trực tiếp

03 ngày làm việc

Không có

Bước 1Cá nhân, tổ chức có nhu cầu biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn cấp huyện đến Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện nhận hồ sơ, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên đơn.
Bước 2Nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn tất hồ sơ.
Bước 3Đến ngày hẹn trong phiếu, mang phiếu hẹn đến Phòng VH&TT để nhận kết quả và đóng lệ phí theo quy định (nếu có).
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Giấy phép hoặc giấy giới thiệu biểu diễn nghệ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2 Chương trình chương trình, địa điểm biểu diễn.
STTNội dung
1Không
UBND cấp huyện - Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Không

UBND cấp huyện - Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Không

Nộp trực tiếp


Liên kết website