Thủ Tục Hành Chính
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Nộp trực tiếp

7 ngày làm việc

Không có

Bước 1Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng đến Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện nhận hồ sơ, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên đơn.
Bước 2Nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn tất hồ sơ.
Bước 3Đến ngày hẹn trong phiếu, mang phiếu hẹn đến Phòng VH&TT để nhận kết quả và đóng lệ phí theo quy định (nếu có).
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Đơn đăng ký hoạt động thư viện (mẫu số 1);   
2 Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (mẫu số 2);   
3 Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú;
4 Nội quy thư viện.   
STTNội dung
1Không
Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Không

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Không

Nộp trực tiếp


Liên kết website