Thủ Tục Hành Chính
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

Trung tâm Y tế cấp huyện

Nộp trực tiếp

15 ngày làm việc

Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 50.000đ/giấy
Phí thẩm định: 200.000đ/1 cơ sở

Bước 1Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 2Nộp hồ sơ tại Trung tâm Y tế cấp huyện. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ sẽ ghi phiếu hẹn và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn.
Bước 3Đến ngày ghi trong phiếu hẹn, đến Trung tâm Y tế cấp huyện xuất trình phiếu hẹn để nhận kết quả và đóng lệ phí theo quy định (nếu có).
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BYT   
3 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở)
4 Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gồm:
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;
- Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
- Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở;
5 Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống
6 Bản sao giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định.
7 Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế
STTNội dung
1Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP thì trong hồ sơ phải có bản sao công chứng GCN HACCP.
Trung tâm Y tế cấp huyện

Không

Trung tâm Y tế cấp huyện

Không

Nộp trực tiếp


Liên kết website