Thủ Tục Hành Chính
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở từ bản gốc
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Phòng GDĐT

Nộp trực tiếp

07 ngày làm việc.

Lệ phí:: 2.000 đồng/ trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang. Tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao

Bước 1Đối tượng có nhu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp mang đầy đủ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ hợp lệ nhân viên sẽ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn.
Bước 2Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện theo ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Văn bản yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bản yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp).
2 Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
3 Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc trường hợp người yêu cầu là: + Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; + Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.
STTNội dung
1Không
Phòng GDĐT

Không

Phòng GDĐT

Không

Nộp trực tiếp


Liên kết website