Thủ Tục Hành Chính
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh không có điều kiện
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã

UBND cấp huyện

Nộp trực tiếp.

07 ngày làm việc.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh là: 100.000 đồng/1 lần.

Bước 1Người đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ theo quy định sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. + Nếu hồ sơ đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ có ghi ngày trả kết quả gửi cho Người đăng ký kinh doanh.
Bước 3Đến ngày hẹn trả kết quả, Người đăng ký kinh doanh mang theo biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện để nhận kết quả sau khi nộp lệ phí theo quy định.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu).   
3 Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh thực hiện (theo mẫu) (nếu có).   
4 Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu) được phát miễn phí tại tổ tiếp nhận hồ sơ (nếu có).   
5 01 bản photo CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu)
STTNội dung
1Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh (khoản 1 Điều 50 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP).
2Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP chỉ được quyền đăng ký một hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc (khoản 2 Điều 51 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP).
UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

UBND cấp huyện

Không

Nộp trực tiếp.


Liên kết website