Thủ Tục Hành Chính
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LGP chai
Lưu thông hàng hoá trong nước

UBND huyện

Nộp trực tiếp.

10 ngày làm việc

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng: Trên địa bàn thành phố, thị xã Thu đối với doanh nghiệp: : 1.400.000 đồng/giấy
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng: Trên địa bàn thành phố, thị xã Thu đối với hộ cá thể:: 600.000 đồng/giấy
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng: Trên địa bàn huyện Thu đối với doanh nghiệp: : 700.000 đồng/giấy
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng: Trên địa bàn huyện Thu đối với hộ cá thể: : 300.000 đồng/giấy

Bước 1Cá nhân có nhu cầu, đến Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.
Bước 2Nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện (ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ). Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì được hướng dẫn sửa đổi, bổ sung; nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 3Đến ngày hẹn trong phiếu, tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện để nhận kết quả và nộp lệ phí theo qui định.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG chai (theo mẫu quy định);   
2 Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân;
3 Bản sao: Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy;
4 Bản sao: Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai.
5 Bản sao: Hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối
6 Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại).
7 Ghi chú: Các “Bản sao” được quy định là: - Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính); - Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); - Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).
STTNội dung
1Cửa hàng bán LPG chai đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG: - Quy định về mặt bằng: + Mặt bằng cửa hàng tối thiểu là 12 m2. + Cửa hàng phải cách ly với các nguồn gây cháy ít nhất 3 m về phía không có tường chịu lửa; Nếu có tường chịu lửa thì không yêu cầu khoảng cách giữa nguồn gây cháy và cửa hàng. - Quy định về tồn chứa và bày bán chai chứa LPG: + Chỉ được phép trưng bày trên giá quảng cáo những chai không chứa LPG. + Nơi chứa chai LPG phải bảo đảm thông thoáng. Không được bố trí trong phòng kín, hầm kín. Trường hợp có kho chứa hàng, kho phải có ít nhất 01 cửa chính và 01 lối thoát dự phòng có cửa mở ra phía ngoài. - Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai. - Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành. - Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy - Đối với hộ kinh doanh cá thể: mẫu đơn qui định tại Phụ lục I thay cụm từ “doanh nghiệp” bằng cụm từ “hộ kinh doanh cá thể “ có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.
 
Nghị định số 118/2011/NĐ-CP, ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng
Công văn số 55/STMDL-QLTM ngày 23/11/2006 của sở TM-DL về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp GPKD, GCN đủ điều kiện kinh doanh
Công văn số 74/SCT-QLTM ngày 21/01/2010 về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Công văn số 690/SCT ngày 17/08/2011 của sở Công thương về việc trả lời một số vấn đề trong lĩnh vực cấp GCN ĐĐK KD khí dầu mỏ hóa lỏng
Công văn số 105/SCT-QLTM ngày 24/02/2012 của Sở Công thương tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo Nghị định 118/2011/NĐ-CP
Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá
Công văn số 4603/BCT-TTTN ngày 30/05/2012 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 77/2012/TT-BTC
Luật thương mại ngày 14/6/2005
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính Phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
UBND huyện

UBND cấp huyện

UBND huyện

Không

Nộp trực tiếp.


Liên kết website