Thủ Tục Hành Chính
Cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)
Hành chính tư pháp

UBND cấp huyện

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện

3 ngày làm việc, trong trường hợp cần xác minh thì không quá 5 ngày làm việc.

Lệ phí:: 25.000 đồng/trường hợp

Bước 1Người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tư pháp của UBND cấp huyện nhận mẫu tờ khai thay đổi hộ tịch, được hướng dẫn điền thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tư pháp của UBND cấp huyện, thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. Nếu nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực. Thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả (Biên nhận hồ sơ). Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người có yêu cầu bổ sung đầy đủ.
Bước 3Đến ngày ghi trong phiếu hẹn người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tư pháp của UBND cấp huyện xuất trình phiếu hẹn đóng lệ phí và nhận lại bản chính giấy khai sinh đã được thay đổi và quyết định thay đổi hộ tịch. Trường hợp mất biên nhận, người nhận phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 -   Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; Thay đổi họ, tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên, thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong tờ khai.   
2 -   Bản chính Giấy khai sinh.
3 -   Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch (GKS; CMND; hộ khẩu; giấy chứng nhận kết hôn; Học bạ, bằng cấp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên; sổ hộ dân tộc phát triển; quyết định công nhận cha, mẹ, con …)
4 -   Người yêu cầu cải chính hộ tịch có thể nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.
5 -Nếu người yêu cầu là người được ủy quyền thì phải nộp Giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
STTNội dung
1Không
UBND cấp huyện

Không

UBND cấp huyện

Không

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện


Liên kết website