Thủ Tục Hành Chính
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Hành chính tư pháp

UBND cấp huyện

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện

01 ngày làm việc, trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc hôm sau.

Lệ phí:: 2.000 đồng/trường hợp

Bước 1Người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tư pháp của UBND cấp huyện nhận mẫu tờ khai cải chính hộ tịch, được hướng dẫn điền thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tư pháp của UBND cấp huyện, thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. Nếu nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực. Thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả (Biên nhận hồ sơ). Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người có yêu cầu bổ sung đầy đủ.
Bước 3Đến ngày ghi trong phiếu hẹn người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tư pháp của UBND cấp huyện xuất trình phiếu hẹn đóng lệ phí và nhận lại bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch. Trường hợp mất biên nhận hoặc hồ sơ gửi qua bưu điện, người nhận phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 -   01 bản bản sao giấy tờ hộ tịch cũ nếu còn hoặc cung cấp số hồ sơ, số quyển, ngày tháng năm cấp trước đây.
2 -   Người yêu cầu cấp bản sao là người được cấp bản chính phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
3 -   Nếu người yêu cầu cấp bản sao là người đại diên hợp pháp, người được ủy quyền của người được cấp bản chính; cha, mẹ con vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.
4 -Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao qua đường bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ nêu trên ( bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
STTNội dung
1Không

Không

UBND cấp huyện

Không

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện


Liên kết website