Thủ tục hành chính

Các cá nhân/tổ chức vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để truy cập Bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã (mới - cấp độ 3,4):

- Thủ tục hành chính cấp huyện

 - Thủ tục hành chính cấp xã

Chứng thực (5)
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (5)
Điện (3)
Chăm sóc bảo vệ trẻ em (3)
Viễn thông và internet (5)
Lưu thông hàng hoá trong nước (3)
Hạ tầng đô thị (3)
An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (3)
Giáo dục và đào tạo (21)
Khoáng sản và địa chất (1)
Lĩnh vực quy hoạch xây dựng (BQL) (1)
Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo (5)
Nhà ở (6)
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2)
Người có công (8)
Quản lý công sản (2)
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (3)
Thú y (5)
Thuế (5)
Đo đạc và Bản đồ (4)
Môi trường (2)
Tài nguyên Môi trường (29)
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã (27)
Tài nguyên nước (7)
Thi đua - Khen thưởng (11)
Xây dựng (10)
Lao động (3)
Thủ tục hành chính khác (3)
Công nghiệp tiêu dùng (1)
Đất đai (33)
Tiêu chuẩn nhà giáo (4)
Bảo trợ xã hội (6)
Hành chính tư pháp (7)
Tôn giáo (6)
Tổ chức - Hoạt động Hội (6)
select

STTTên thủ tục hành chínhĐơn vị thực hiện
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 29 / 2 trang
1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điều 140 Nghị định 181/2004/NĐ-CP  
2 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép có cấp mới Giấy chứng nhận  
3 Chuyển mục đích sử dụng đất sang sản xuất kinh doanh (trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất)  
4 Chuyển mục đích sử dụng đất sang sản xuất kinh doanh (trường hợp thuê đất)  
5 Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất  
6 Cung cấp thông tin địa chính  
7 Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.  
8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận  
9 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp xác nhận thay đổi (theo khoản 2, điều 19, chương III, thông tư 17)  
10 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  
11 Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép.  
12 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  
13 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  
14 Đăng ký quyền nhượng sử dụng đất và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép.  
15 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép.  
16 Đăng ký tặng cho tài sản gắn liền với đất  
17 Đăng ký thừa kế tài sản gắn liền với đất  
18 Ghi nợ tiền sử dụng đất  
19 Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp mà được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp.  
20 Giải quyết khiếu nại đất đai