Thủ tục hành chính

Các cá nhân/tổ chức vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để truy cập Bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã (mới - cấp độ 3,4):

- Thủ tục hành chính cấp huyện

 - Thủ tục hành chính cấp xã

Chứng thực (5)
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (5)
Điện (3)
Chăm sóc bảo vệ trẻ em (3)
Viễn thông và internet (5)
Lưu thông hàng hoá trong nước (3)
Hạ tầng đô thị (3)
An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (3)
Giáo dục và đào tạo (21)
Khoáng sản và địa chất (1)
Lĩnh vực quy hoạch xây dựng (BQL) (1)
Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo (5)
Nhà ở (6)
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2)
Người có công (8)
Quản lý công sản (2)
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (3)
Thú y (5)
Thuế (5)
Đo đạc và Bản đồ (4)
Môi trường (2)
Tài nguyên Môi trường (29)
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã (27)
Tài nguyên nước (7)
Thi đua - Khen thưởng (11)
Xây dựng (10)
Lao động (3)
Thủ tục hành chính khác (3)
Công nghiệp tiêu dùng (1)
Đất đai (33)
Tiêu chuẩn nhà giáo (4)
Bảo trợ xã hội (6)
Hành chính tư pháp (7)
Tôn giáo (6)
Tổ chức - Hoạt động Hội (6)
select

STTTên thủ tục hành chínhĐơn vị thực hiện
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 21 / 2 trang
1 Cấp phép dạy thêm văn hóa cấp trung học cơ sở và tiểu học Phòng Giáo dục & Đào tạo
2 Cấp phép hoạt động trở lại sau thời gian đình chỉ hoạt động trường Mầm non tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo
3 Cấp phép hoạt động trở lại sau thời gian đình chỉ trường tiểu học Phòng Giáo dục & Đào tạo
4 Cấp phép hoạt động trở lại sau thời gian đình chỉ trường Trung học cơ sở Phòng Giáo dục & Đào tạo
5 Cho phép trường Mầm non tư thục hoạt động Phòng Giáo dục & Đào tạo
6 Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động Phòng Giáo dục & Đào tạo
7 Cho phép trường Trung học cơ sở tư thục hoạt động. Phòng Giáo dục & Đào tạo
8 Chuyển đi đối với học sinh ngoài tỉnh Phòng Giáo dục & Đào tạo
9 Chuyển đi đối với học sinh trong tỉnh Phòng Giáo dục & Đào tạo
10 Giải thể trường Mầm non tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo
11 Giải thể trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo
12 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục. Phòng Giáo dục & Đào tạo
13 Hợp đồng nhân viên hành chính phục vụ trường học Phòng Giáo dục & Đào tạo
14 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo
15 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục. Phòng Giáo dục & Đào tạo
16 Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở tư thục. Phòng Giáo dục & Đào tạo
17 Thành lập trường Mầm non tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo
18 Thành lập trường Tiểu học tư thục Phòng Giáo dục & Đào tạo
19 Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục. Phòng Giáo dục & Đào tạo
20 Tiếp nhận học sinh ngoài tỉnh Phòng Giáo dục & Đào tạo