Thủ tục hành chính

Các cá nhân/tổ chức vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để truy cập Bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã (mới - cấp độ 3,4):

- Thủ tục hành chính cấp huyện

 - Thủ tục hành chính cấp xã

Chứng thực (5)
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (5)
Điện (3)
Chăm sóc bảo vệ trẻ em (3)
Viễn thông và internet (5)
Lưu thông hàng hoá trong nước (3)
Hạ tầng đô thị (3)
An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (3)
Giáo dục và đào tạo (21)
Khoáng sản và địa chất (1)
Lĩnh vực quy hoạch xây dựng (BQL) (1)
Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo (5)
Nhà ở (6)
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2)
Người có công (8)
Quản lý công sản (2)
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (3)
Thú y (5)
Thuế (5)
Đo đạc và Bản đồ (4)
Môi trường (2)
Tài nguyên Môi trường (29)
Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác Xã (27)
Tài nguyên nước (7)
Thi đua - Khen thưởng (11)
Xây dựng (10)
Lao động (3)
Thủ tục hành chính khác (3)
Công nghiệp tiêu dùng (1)
Đất đai (33)
Tiêu chuẩn nhà giáo (4)
Bảo trợ xã hội (6)
Hành chính tư pháp (7)
Tôn giáo (6)
Tổ chức - Hoạt động Hội (6)
select

STTTên thủ tục hành chínhĐơn vị thực hiện
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 33 / 2 trang
1 Cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhoè, hư hỏng hoặc đo đạc lại.  
2 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác  
3 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân  
4 Chuyển mục đích sử dụng đất Phòng Tài nguyên - Môi trường
5 Chuyển nhượng QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp các bên đã lập xong thủ tục, nhưng bên chuyển nhượng không nộp các loại giấy tờ về QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  
6 Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất  
7 Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  
8 Đăng ký chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất  
9 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất  
10 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép.  
11 Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  
12 Đăng ký thay đổi nội dung đã thế chấp  
13 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai  
14 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai  
15 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất  
16 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng
17 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất  
18 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép.  
19 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép.