Thông tin liên hệ

Địa chỉ: KA3_19, đường N17, Khu đô thị Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Đối diện Trường THPT Bàu Bàng)

1- Thông tin phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (nhấp vào để xem chi tiết)

2- Số điện thoại liên hệ khi gặp khó khăn hoặc phản ánh, kiến nghị trong giải quyết thủ tục hành chính

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp, tỉnh Bình Dương: (0274) 3835 029

Ông Nguyễn Thanh Phước - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: 0917 330 663

Ông Trần Trọng Thanh - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện: 0902 307 999

STT

Lĩnh vực

Điện thoại

1

Đăng ký kinh doanh


02743 516 043

hoặc

02743 516 044

2

Giấy phép xây dựng

3

Môi trường

4

Chính sách xã hội

5


Đất đai

02743 516 045

hoặc

02743 516 046

6

Văn hóa

02743 516 519

Công nghệ thông tin

Viễn thông

7

Tôn giáo

02743 516 877

Tổ chức Hoạt động Hội

Thu đua - Khen thưởng

8

Tư pháp - Hộ tịch

02743 516 029

Liên kết website