Số điện thoại cần thiết


Tên cơ quan Điện thoại liên hệ
I. CÁC XÃ THUỘC HUYỆN
Xã Lai Uyên 3562 804
Xã Cây Trường II 3562 842
Xã Long Nguỵên 3590 717
Xã Lai Hưng 3534 243
Xã Tân Hưng 3573 766
Xã Hưng Hòa 3573 171
Xã Trừ Văn Thố 3516 119
II. CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Văn phòng HĐND-UBND 3516 500
Phòng Nội vụ huyện 3516 877
Phòng Tài chính - Kế hoạch 3516 054
Phòng Kinh tế 3516 049
Phòng Tài nguyên và Môi trường 3516 005
Phòng Quản lý Đô thị 3516 669
Phòng Giáo dục & Đào tạo 3516 076
Phòng Văn hóa và Thông tin 3516 515
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 3516 293
Phòng Y tế 3516 056
Phòng Tư pháp 3516 029
Thanh Tra huyện 3516 025
Đài Truyền thanh 3516 138
Ban quản lý dự án 3516 068 
Xí nghiệp Công trình công cộng 3516 566
Trung tâm Văn hóa - Thể thao 3516 519
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 3516 002
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 3516 063
Trung tâm Y tế 3516 081
III. CƠ QUAN NGÀNH DỌC
Công an huyện 3535 636
3552 368
Điện lực Bàu Bàng 3911 113
3516 163
Chi Cục thống kê 3516 168
Chi cục Thi hành án dân sự 3516 277
Đội Quản lý thị trường số 10 3516 066
Ban Chỉ huy Quân sự huyện 3516 034
Viện Kiểm Sát nhân dân 3516 059
Tòa án nhân dân 3516 970
Phòng CS Phòng cháy & Chữa cháy số 6 3516 779
Chi Cục thuế 3516 016
Kho Bạc Bàu Bàng 3516 040
Bưu Điện Bàu Bàng 3552 879
Bảo hiểm xã hội 3516 019
Bến xe khách Bàu Bàng 6500 386
Phòng khách hàng VNPT Bàu Bàng 3516 516