Tổ hợp tác/Hợp tác xã

Thông tin các Tổ hợp tác, Hợp tác xã đến hết Quý I/2018 ở huyện Bàu Bàng

Stt Tên Tổ hợp tác, Hợp tác xã Địa chỉ
Năm 
thành
lập
Ngành nghề
1 HTX Trường Phát Ấp 3, xã Hưng Hòa 2010 Cao su
 giống; Trồng cây ăn quả
2 HTX Phước Thạnh Ấp Long Hưng,
Xã Long Nguyên
2005 Xây dựng
3 HTX VT XD DV Toàn Năng Ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên 2014 Vận tải; XD;
 Thu gom rác
4 HTX Vận tải Bàu Bàng Ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên 2015 Vận tải
5 HTX Đại Đồng Tiến Ấp Long Thành, xã Long Nguyên 2016 Trống trọt, xây dựng,
chăn nuôi
6 HTX Tân Hợp Phát Xã Lai Uyên 2017 Vận tải, Dịch vụ
7 HTX VT SX TM Du lịch Lai Hưng Xã Lai Hưng 2017 Vận tải
8 HTX Vận tải Minh Anh  Xã Trừ Văn Thố 2017 Vận tải
9 HTX Đại Lợi Xã Lai Hưng 2017 Thu gom rác; vận tải