Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0.4kV tại địa phương

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:000000000000000000000000000
Chủ tài khoản: UBND Huyện Bàu Bàng

Lĩnh vực: Điện

Cơ quan thực hiện:

Cách thực hiện:

Thời hạn giải quyết: Theo quy định 15 ngày.

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Phí thẩm định: 800.000đ/giấy.

Các bước thực hiện:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

Bước 1

Nộp hồ sơ

Tổ chức,

Cá nhân

Giờ hành chính

- Theo mục 5.2

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra đúng biểu mẫu, đầy đủ hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

BM 02-QT1.14

Bước 3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

BM 01-QT1.14

Bước 4

Thụ lý, giải quyết hồ sơ:

- Trưởng phòng xem xét có ý kiến và phân công chuyên viên xử lý.

- Chuyên viên kiểm tra nội dung hồ sơ:

* Nếu hồ sơ chưa đạt:

+ Sai sót mức độ nhẹ: thì điện thoại thông báo cho tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

+ Sai sót mức độ nặng: lập phiếu trả hồ sơ chuyển bộ phận “01 cửa” để trả lại tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ (quay lại bước 1).

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Xem xét, thẩm định.

Kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp để đảm bảo sự phù hợp với văn bản pháp luật (nếu cần)

- Soạn thảo kết quả:

+ Nếu đạt: soạn thảo giấy phép.

+ Không đạt: soạn văn bản trả lời

Phòng chuyên môn

11 ngày

 

 

 

(nếu không đạt, làm phiếu chuyển trả hồ sơ trong vòng 01 ngày)

 

- Toàn bộ hồ sơ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biên bản kiểm tra (nếu có).

- Giấy phép.

-Văn bản trả lời.

Bước 5

Kiểm tra xác nhận:

-Nếu đồng ý: ký nháy vào Văn bản, trình Lãnh đạo Sở.

-Nếu không đồng ý: chuyển lại Bước 4.

Lãnh đạo Phòng

1,5 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 6

Phê duyệt:

- Nếu đồng ý: Ký vào kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận văn thư đóng dấu.

-Nếu không đồng ý: Chuyển lại lãnh đạo Phòng xử lý (quay lại Bước 5).

Lãnh đạo Sở

02 ngày

- Kết quả xử lý

Bước 7

Tiếp nhận kết quả:

-Phòng chuyên môn nhận kết quả được đóng dấu từ Văn thư và chuyển đến bộ phận “01 cửa” để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

 

 

 

Bước 8

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

 

Bước 9

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên xử lý hồ sơ và chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cập nhật ngay

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc của phòng chuyên môn.

- Sổ giao nhận và trả kết quả hồ sơ

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép
3 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật (theo mẫu); bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, thẻ an toàn điện của người có tên trong danh sách
STT Nội dung
1 Không
STT Nội dung
Không có bản ghi nào
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cơ quan phối hợp (nếu có)
Cách thực hiện
Đối tượng thực hiện Tất cả
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép