Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Danh mục dịch vụ công

Tên thủ tục: *
Lĩnh vực:
Phòng ban phụ trách:
Đối tượng:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Cấp:

Danh mục dịch vụ công


Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng:    Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:    000000000000000000000000000
Chủ tài khoản:    UBND Huyện Bàu Bàng


STT Tên thủ tục Cấp độ thủ tục hành chính Danh mục lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
3 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
4 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
5 Chấm dứt họat động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
6 Chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Xúc tiến thương mại Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
7 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
8 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
9 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
10 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương Quản lý cạnh tranh Quản lý thương mại Nộp hồ sơ