Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Danh mục dịch vụ công

Tên thủ tục: *
Lĩnh vực:
Phòng ban phụ trách:
Đối tượng:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Cấp:

Danh mục dịch vụ công


Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng:    Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:    000000000000000000000000000
Chủ tài khoản:    UBND Huyện Bàu Bàng


STT Tên thủ tục Cấp độ thủ tục hành chính Danh mục lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
2 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuôc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
4 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
7 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
8 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
9 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp giấy bị mất hoặc bị hỏng Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
10 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ