Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Hoàng Hữu Diễn, ông Võ Hồng Bào, ông Trần Tuấn Anh)

Số/Ký hiệu 23/NQ-HĐND13
Ngày ban hành 31-10-2019
Ngày có hiệu lực 31-10-2019
Người ký Chủ tọa Võ Thị Kim Nghĩa
Trích yếu V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Hoàng Hữu Diễn, ông Võ Hồng Bào, ông Trần Tuấn Anh)
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm