Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội năm 2020

Số/Ký hiệu 26/NQ-HĐND14
Ngày ban hành 19-12-2019
Ngày có hiệu lực 01-01-2020
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội năm 2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm