Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

V/v phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Số/Ký hiệu 28/NQ-HĐND14
Ngày ban hành 19-12-2019
Ngày có hiệu lực 01-01-2020
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu V/v phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm