Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Số/Ký hiệu 53/NQ-HĐND18
Ngày ban hành 17-12-2020
Ngày có hiệu lực 01-01-2021
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm