Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng./.

Số/Ký hiệu 57/NQ-HĐND18
Ngày ban hành 17-12-2020
Ngày có hiệu lực 01-01-2021
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng./.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm