Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội động nhân dân huyện năm 2021.

Số/Ký hiệu 10/NQ-HĐND1
Ngày ban hành 25-06-2021
Ngày có hiệu lực 25-06-2021
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội động nhân dân huyện năm 2021.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm