Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

V/v ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Số/Ký hiệu 31/NQ-HĐND2
Ngày ban hành 24-09-2021
Ngày có hiệu lực 24-09-2021
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu V/v ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm