Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016

Số/Ký hiệu 03/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2015
Ngày có hiệu lực 22-12-2015
Người ký
Trích yếu Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm