Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016

Số/Ký hiệu 04/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2015
Ngày có hiệu lực 22-12-2015
Người ký
Trích yếu Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm