Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016

Số/Ký hiệu 05/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2015
Ngày có hiệu lực 22-12-2015
Người ký
Trích yếu Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm