Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Số/Ký hiệu 85/2015/QH13
Ngày ban hành 25-06-2015
Ngày có hiệu lực 01-09-2015
Người ký
Trích yếu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại Luật
Tài liệu đính kèm