Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016-2021

Số/Ký hiệu 02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01-12-2016
Ngày có hiệu lực 15-12-2016
Người ký
Trích yếu Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm