Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Số/Ký hiệu 71/KH-UBND
Ngày ban hành 19-04-2018
Ngày có hiệu lực 19-04-2018
Người ký
Trích yếu Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm