Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Số/Ký hiệu 17/NQ-HĐND12
Ngày ban hành 31-07-2019
Ngày có hiệu lực 31-07-2019
Người ký
Trích yếu Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm