Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện

Số/Ký hiệu 2860/UBND-VX
Ngày ban hành 19-10-2018
Ngày có hiệu lực 19-10-2018
Người ký
Trích yếu Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Công văn
Tài liệu đính kèm