Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bàu Bàng năm 2017

Số/Ký hiệu 06/NQ-HĐND9
Ngày ban hành 20-07-2018
Ngày có hiệu lực 20-07-2018
Người ký
Trích yếu về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bàu Bàng năm 2017
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm