Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019

Số/Ký hiệu 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20-07-2018
Ngày có hiệu lực 20-07-2018
Người ký
Trích yếu về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm