Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Số/Ký hiệu 56/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09-06-2015
Ngày có hiệu lực 01-08-2015
Người ký
Trích yếu Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị Định
Tài liệu đính kèm