Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Chi hội doanh nhân Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II

Chi hội doanh nhân Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II

13/07/2020

Chi hội doanh nhân Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II
Hội Người mù huyện Bàu Bàng phối hợp tổ chức trao quà cho hội viên

Hội Người mù huyện Bàu Bàng phối hợp tổ chức trao quà cho hội viên

13/07/2020

Hội Người mù huyện Bàu Bàng phối hợp tổ chức trao quà cho hội viên
Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm và làm việc với xã Trừ Văn Thố

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm và làm việc với xã Trừ Văn Thố

10/07/2020

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm và làm việc với xã Trừ Văn Thố
Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 41, khóa XI (mở rộng)

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 41, khóa XI (mở rộng)

03/07/2020

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 41, khóa XI (mở rộng)
Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm tặng quà các gia đình chính sách tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm tặng quà các gia đình chính sách tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

03/07/2020

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm tặng quà các gia đình chính sách tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lãnh đạo huyện thăm tặng quà, trang thiết bị nội thất cho các hộ gia đình chính sách

Lãnh đạo huyện thăm tặng quà, trang thiết bị nội thất cho các hộ gia đình chính sách

01/07/2020

Lãnh đạo huyện thăm tặng quà, trang thiết bị nội thất cho các hộ gia đình chính sách
Xã Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Xã Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

19/06/2020

Xã Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Xã Hưng Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thư V, nhiệm kỳ 2020-2025

Xã Hưng Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thư V, nhiệm kỳ 2020-2025

19/06/2020

Xã Hưng Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thư V, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi bộ Kinh tế huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Kinh tế huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/06/2020

Chi bộ Kinh tế huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2020

Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025