Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Gương thanh niên làm theo lời Bác

Gương thanh niên làm theo lời Bác

05/06/2022

Gương thanh niên làm theo lời Bác
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2019-2024

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2019-2024

31/05/2022

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2019-2024
Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh giám sát tại huyện Bàu Bàng

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh giám sát tại huyện Bàu Bàng

25/05/2022

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh giám sát tại huyện Bàu Bàng
Huyện Bàu Bàng: bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2022

Huyện Bàu Bàng: bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2022

21/05/2022

Huyện Bàu Bàng: bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2022
Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chỉ hị 05-CT/TW của Bộ chính trị chuyên đề năm 2021, triển khai các kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị trung ương 4 khóa13

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chỉ hị 05-CT/TW của Bộ chính trị chuyên đề năm 2021, triển khai các kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị trung ương 4 khóa13

21/05/2022

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chỉ hị 05-CT/TW của Bộ chính trị chuyên đề năm 2021, triển khai các kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị trung ương 4 khóa13
Tuổi trẻ Bàu Bàng đa dạng các hình thức sinh hoạt hưởng ứng tuần sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)

Tuổi trẻ Bàu Bàng đa dạng các hình thức sinh hoạt hưởng ứng tuần sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)

21/05/2022

Tuổi trẻ Bàu Bàng đa dạng các hình thức sinh hoạt hưởng ứng tuần sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)
Clb Lý luận trẻ Bàu Bàng – Phú Giáo phối hợp tổ chức sinh hoạt chủ điểm quý II, năm 2022

Clb Lý luận trẻ Bàu Bàng – Phú Giáo phối hợp tổ chức sinh hoạt chủ điểm quý II, năm 2022

21/05/2022

Clb Lý luận trẻ Bàu Bàng – Phú Giáo phối hợp tổ chức sinh hoạt chủ điểm quý II, năm 2022
150 người khó khăn được nhận nhu yếu phẩm từ Chương trình “Chợ 0 đồng” tại xã Trừ Văn Thố

150 người khó khăn được nhận nhu yếu phẩm từ Chương trình “Chợ 0 đồng” tại xã Trừ Văn Thố

21/05/2022

150 người khó khăn được nhận nhu yếu phẩm từ Chương trình “Chợ 0 đồng” tại xã Trừ Văn Thố
Bàu Bàng: tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Bàu Bàng: tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

19/05/2022

Bàu Bàng: tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Hội Chữ thập đỏ huyện Bàu Bàng khởi công xây tặng căn nhà chữ thập đỏ tại xã Trừ Văn Thố

Hội Chữ thập đỏ huyện Bàu Bàng khởi công xây tặng căn nhà chữ thập đỏ tại xã Trừ Văn Thố

19/05/2022

Hội Chữ thập đỏ huyện Bàu Bàng khởi công xây tặng căn nhà chữ thập đỏ tại xã Trừ Văn Thố