Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2022

23/09/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2022
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2022

30/08/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2022
Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm, tri ân các gia đình chính sách

Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm, tri ân các gia đình chính sách

28/07/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm, tri ân các gia đình chính sách
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2022

26/07/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2022
Bàu Bàng tổ chức tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường kỳ giữa năm 2022), khóa III, nhiệm kỳ 2021-2022

Bàu Bàng tổ chức tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường kỳ giữa năm 2022), khóa III, nhiệm kỳ 2021-2022

22/07/2022

Bàu Bàng tổ chức tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường kỳ giữa năm 2022), khóa III, nhiệm kỳ 2021-2022
Bàu Bàng chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Bàu Bàng chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

21/07/2022

Bàu Bàng chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

11/07/2022

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng tiếp xúc, đối thoại với trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2022

Đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng tiếp xúc, đối thoại với trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2022

06/07/2022

Đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng tiếp xúc, đối thoại với trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2022
Giám sát hoạt động của Trung tâm Văn hoá – Thể thao - Học tập cộng đồng tại Tân Hưng, thị trấn Lai Uyên

Giám sát hoạt động của Trung tâm Văn hoá – Thể thao - Học tập cộng đồng tại Tân Hưng, thị trấn Lai Uyên

06/07/2022

Giám sát hoạt động của Trung tâm Văn hoá – Thể thao - Học tập cộng đồng tại Tân Hưng, thị trấn Lai Uyên
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2022

06/07/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2022