Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2020

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2020

28/05/2020

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2020
Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

14/05/2020

Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2020

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2020

29/04/2020

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2020
Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện

24/04/2020

Về trả lời kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020

21/02/2020

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2020

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2020

17/02/2020

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2020
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2020

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2020

30/12/2019

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2020
Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

06/12/2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2019

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2019

06/12/2019

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2019
Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 6 Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện

Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 6 Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện

15/11/2019

Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 6 Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện