Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
HĐND huyện Bàu Bàng giám sát việc đầu tư và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát việc đầu tư và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện

20/09/2018

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát việc đầu tư và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện
HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn xã Cây Trường II

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn xã Cây Trường II

30/08/2018

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn xã Cây Trường II
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2018

29/08/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2018
Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện

Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện

09/08/2018

Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện
Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2018

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018

24/07/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018
Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10

29/06/2018

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018

13/06/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018
HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện

HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện

11/06/2018

HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II

30/05/2018

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II