Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018

24/07/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018
Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10

29/06/2018

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018

13/06/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018
HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện

HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện

11/06/2018

HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II

30/05/2018

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2018

29/05/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2018
Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức giám sát Chuyên đề “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” tại xã Lai Uyên

Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức giám sát Chuyên đề “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” tại xã Lai Uyên

26/04/2018

Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức giám sát Chuyên đề “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” tại xã Lai Uyên
Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức cuộc họp liên tịch trước kỳ họp lần thứ 10

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức cuộc họp liên tịch trước kỳ họp lần thứ 10

26/04/2018

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức cuộc họp liên tịch trước kỳ họp lần thứ 10
HĐND tỉnh Bình Dương giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Bàu Bàng

HĐND tỉnh Bình Dương giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Bàu Bàng

18/04/2018

HĐND tỉnh Bình Dương giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Bàu Bàng
HĐND huyện Bàu Bàng giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện

13/04/2018

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện