Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức tổng kết hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức tổng kết hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/01/2021

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức tổng kết hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên

08/01/2021

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng

08/01/2021

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri khu phố Đồng Sổ, khu phố Bàu Bàng thị trấn Lai Uyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri khu phố Đồng Sổ, khu phố Bàu Bàng thị trấn Lai Uyên

07/01/2021

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri khu phố Đồng Sổ, khu phố Bàu Bàng thị trấn Lai Uyên
Cử tri xã Long Nguyên quan tâm vấn đề làm đường giao thông nông thôn

Cử tri xã Long Nguyên quan tâm vấn đề làm đường giao thông nông thôn

07/01/2021

Cử tri xã Long Nguyên quan tâm vấn đề làm đường giao thông nông thôn
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa

07/01/2021

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên

06/01/2021

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên
HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

31/12/2020

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện

Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện

31/12/2020

Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2021

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2021

31/12/2020

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2021