Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Cử tri xã Long Nguyên quan tâm vấn đề làm đường giao thông nông thôn

Cử tri xã Long Nguyên quan tâm vấn đề làm đường giao thông nông thôn

07/01/2021

Cử tri xã Long Nguyên quan tâm vấn đề làm đường giao thông nông thôn
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa

07/01/2021

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên

06/01/2021

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên
HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

31/12/2020

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ 17 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện

Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện

31/12/2020

Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2021

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2021

31/12/2020

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2021
HĐND xã Long Nguyên tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND xã Long Nguyên tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

31/12/2020

HĐND xã Long Nguyên tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Bế mạc kỳ họp lần thứ 18, (thường lệ cuối năm 2020) HĐND huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021

Bế mạc kỳ họp lần thứ 18, (thường lệ cuối năm 2020) HĐND huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021

18/12/2020

Bế mạc kỳ họp lần thứ 18, (thường lệ cuối năm 2020) HĐND huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021
HĐND huyện Bàu Bàng khai mạc kỳ họp lần thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) khoá II, nhiệm kỳ 2016 –2021

HĐND huyện Bàu Bàng khai mạc kỳ họp lần thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) khoá II, nhiệm kỳ 2016 –2021

18/12/2020

HĐND huyện Bàu Bàng khai mạc kỳ họp lần thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) khoá II, nhiệm kỳ 2016 –2021
HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại thị trấn Lai Uyên

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại thị trấn Lai Uyên

10/12/2020

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại thị trấn Lai Uyên