Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

Đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

29/09/2018

Đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2018

25/09/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2018
HĐND huyện Bàu Bàng giám sát việc đầu tư và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát việc đầu tư và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện

20/09/2018

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát việc đầu tư và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện
HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn xã Cây Trường II

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn xã Cây Trường II

30/08/2018

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn xã Cây Trường II
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2018

29/08/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2018
Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện

Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện

09/08/2018

Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Bàu Bàng giám sát công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện
Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2018

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018

24/07/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018
Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10

29/06/2018

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018

13/06/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2018
HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện

HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện

11/06/2018

HĐND huyện Bàu Bàng thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II

30/05/2018

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2018

29/05/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2018
Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức giám sát Chuyên đề “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” tại xã Lai Uyên

Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức giám sát Chuyên đề “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” tại xã Lai Uyên

26/04/2018

Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức giám sát Chuyên đề “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” tại xã Lai Uyên
Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức cuộc họp liên tịch trước kỳ họp lần thứ 10

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức cuộc họp liên tịch trước kỳ họp lần thứ 10

26/04/2018

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức cuộc họp liên tịch trước kỳ họp lần thứ 10
HĐND tỉnh Bình Dương giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Bàu Bàng

HĐND tỉnh Bình Dương giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Bàu Bàng

18/04/2018

HĐND tỉnh Bình Dương giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Bàu Bàng
HĐND huyện Bàu Bàng giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện

13/04/2018

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2018

13/04/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2018
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên

Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên

30/03/2018

Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên
Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa- xã hội, HĐND tỉnh giám sát các bếp ăn tập thể tại Bàu Bàng

Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa- xã hội, HĐND tỉnh giám sát các bếp ăn tập thể tại Bàu Bàng

30/03/2018

Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa- xã hội, HĐND tỉnh giám sát các bếp ăn tập thể tại Bàu Bàng