Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2018

20/03/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2018
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 02/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 02/2018

25/01/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 02/2018
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên

15/01/2018

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Bàu Bàng tiếp xúc với cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Bàu Bàng tiếp xúc với cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

12/01/2018

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Bàu Bàng tiếp xúc với cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa

10/01/2018

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa
Bế mạc kỳ họp HĐND huyện Bàu Bàng lần thứ 8, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bế mạc kỳ họp HĐND huyện Bàu Bàng lần thứ 8, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

20/12/2017

Bế mạc kỳ họp HĐND huyện Bàu Bàng lần thứ 8, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri tại huyện Bàu Bàng

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri tại huyện Bàu Bàng

30/11/2017

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri tại huyện Bàu Bàng
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2017

24/11/2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2017
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã long nguyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã long nguyên

31/10/2017

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã long nguyên
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II

27/10/2017

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng tiếp xúc cử tri xã Cây Trường II
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng

26/10/2017

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng
HĐND huyện Bàu Bàng; tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

HĐND huyện Bàu Bàng; tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

26/10/2017

HĐND huyện Bàu Bàng; tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2017

12/10/2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2017
Đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri 02 xã Tân Hưng và xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

Đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri 02 xã Tân Hưng và xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

29/09/2017

Đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri 02 xã Tân Hưng và xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 10/2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 10/2017

21/09/2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 10/2017
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9/2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9/2017

21/08/2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 9/2017
Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ lần thứ 8 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ lần thứ 8 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/08/2017

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức kỳ họp thứ lần thứ 8 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức bế mạc chương trình kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2017) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức bế mạc chương trình kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2017) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

24/07/2017

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức bế mạc chương trình kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2017) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc chương trình kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2017) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc chương trình kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2017) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21/07/2017

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc chương trình kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2017) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri tại huyện Bàu Bàng

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri tại huyện Bàu Bàng

29/06/2017

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri tại huyện Bàu Bàng